აზომვითი ნახაზები

  • არ არის მითითბული
  • Published date: 12/09/2021
  • Modified date: 12/09/2021
    • საქართველო

საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი კომპანია რეესტრი ონ -ი ჩამოყალიბდა 2017 წელს და საქართველოს ბაზარზე მალევე დაიჭირა მაღალი რიგები. ჩვენი მიზანია რაც შეიძლება მაღალი სიზუსტით და უმოკლეს დროში მოვემსახუროთ ჩვენს კლიენტებს. უფასო იურიდიუილი კონსულტაცია. ნებისმიერი ნახაზის შესრულება უახლესი თანამედროვე პარატურით. უძრავი ქონების რეგისტრაცია. შიდა აზომვითი ნახაზი. მიწის ნაკვეთის საკადასტრო გეგმის მომზადება(ელ.ვერსია). ტოპო-გეოდეზიური დაგეგმარება GPS მეთოდით. ნაკვეთის დაკვალვა(საზღვრის დადგენა). კორპუსის წითელი ხაზების დადგენა. უძრავი ქონების პრივატიზაცია. ავტოფარეხის, სხვენის, სარდაფის რეგისტრაცია. უკანონო შენობა-ნაგებობების ლეგალიზაცია. ნასყიდობის, ჩუქების, გამიჯვნის ხელშეკრულების გაფორმება. გამიჯვნა-გაერთიანების სქემატური გეგმის მომზადება. არქიტექტურა, პრექტირება, კონსტრუქცია-დიზაინი

სასარგებლო ინფორმაცია

მსგავსი განცხადებები