ელექტრიკოსი , Электрик, Electrician

  • არ არის მითითბული
  • Published date: 13/01/2024
  • Modified date: 09/02/2024
    • თბილისი, Тбилиси, Tbilisi, თბილისი, Тбилиси, Tbilisi, საქართველო

სერტიფიცირებული ელექტრიკოსი (მე-4 კატეგორია) გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის სამუშაოს შესრულებას: ელექტრო გაყვანილობის მოწყობა, პროექტირება, ხარჯაღრიცხვა. რთული დაზიანების პოვნა/შეკეთება, ციფრული ელექტრო სისტემების მოწყობა ელ. ფარის მონტაჟი, ცენტრალური ამომრთველების ქსელის მოწესრიგება, ავტომატური მართვის სიტემების დაპროგრამება და ა.შ.Сертифицированный электрик (4 категория) предлагает выполнить работы любой сложности: разводка электропроводки, проектирование, расчет стоимости. Обнаружение/устранение сложных повреждений, установка цифровых электрических систем, Монтаж щитка, наладка сети центральных выключателей, программирование систем автоматического управления и т.д.a certified electrician (4th category) offers work of any complexity, troubleshooting, installation, design and assessment.

The work is carried out with a guarantee

სასარგებლო ინფორმაცია

მსგავსი განცხადებები