ელექტრიკოსი გამოძახებით

  • არ არის მითითბული
  • Published date: 04/10/2023
  • Modified date: 04/10/2023
    • თბილისი, თბილისი, თბილისი, საქართველო

iSecurity

გთავაზობთ უსაფრთხოების სისტემებისა და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების სრულ პაკეტს - კომერციულ, სამრეწველო და საყოფაცხოვებო ობიექტებზე.



ჩვენი კვალიფიციური და დიდი გამოცდილების მქონე სპეციალისტები უზრუნველყოფენ კომპლექსურ საპროექტო-სამონტაჟო მომსახურებას, რაც გულისხმობს ოპტიმალურ საინჟინრო გადაწყვეტებს და დროულ, მინიმალური დანახარჯებით განხორციელებულ პროექტებს.

სასარგებლო ინფორმაცია

მსგავსი განცხადებები