საკეტების მონტაჟი რკინის კარებებზე...[555 27 26 55]

  • არ არის მითითბული
  • Published date: 11/05/2022
    • გლდანი-ნაძალადევი, თბილისი, საქართველო

1.საკეტების მონტაჟი რკინის კარებებზე [ძირითადი-სახელურიანი საკეტების (შესაძლო გადაკეთებით), დამატებითი საკეტების (ახალ ადგილზე ამოჭრით)].

2.ჩაკეტილი რკინის კარებების გაღება (ინჟინერული მეთოდებით, შესაძლო გამოსწორებით).

3.საკეტების დემონტაჟი (არსებობს სიტუაციები, როდესაც საკეტების ხანდაზმულობისა და მისი ცუდი მდგომარეობის გამო, საკეტი კარებიდან ვერ გამოგაგვთ, რომ ახალი ჩასვათ).

4.საკეტების დარეგულირება კარებთან შემართებაში.

5.რკინის კარებების საკეტების შეკეთება და ა.შ........

1. T: 555 27 26 55 - დიმიტრი

2. T: 032 261 71 05 - დიმიტრი

3. T: 032 261 33 45 - დიმიტრი

ვემსახურები გლდანი-ნაძალადევის რაიონს.

იშვიად შემთხვევაში თბილისის სხვა რაიონებს ..........

სასარგებლო ინფორმაცია

მსგავსი განცხადებები