ტექსტის თარგმნა ინგლისურიდან ქართულად ©

  • არ არის მითითბული
  • Published date: 10/02/2021
    • თბილისი, თბილისი, საქართველო

ინგლისური ენიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან ინგლისურად ტექსტის თარგმნა მაღალი ხარისხით.
გთავაზობთ ისტორიული, პოლიტიკური, სამეცნიერო, ეკონომიკური, ანალიტიკური და სხვა სახის სტატიების, ტექსტის თარგმანს შეკვეთით.
ტელ.: ბილაინი –571781050
E-mail: natalia_san@mail.ru

სასარგებლო ინფორმაცია

მსგავსი განცხადებები