სახელმძღვანელოს თარგმნა რუსულიდან ქართულად ®

  • არ არის მითითბული
  • Published date: 10/02/2021
  • Modified date: 10/09/2023
    • თბილისი, თბილისი, საქართველო

სახელმძღვანელოს თარგმნა რუსული ენიდან ქართულ ენაზე უმაღლესი, საშუალო განათლების დაწესებულებებისათვის.

საშუალო და უმაღლესი განათლების საჭიროებისათვის სახელმძღვანელოს თარგმნა რუსულიდან ქართულად, შეკვეთით შემდეგი მიმართულებებით: ისტორია, პედაგოგიკა, პოლიტოლოგია, ფსიქოლოგია, სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია, სოციალური ეკონომიკური გეოგრაფია, სოციოლოგია, იურისპრუდენცია, ეთნოგრაფია, ფილოსოფია, ეკონომიკა, ეთიკა და ესთეტიკა.

ფასის გაგება შესაძლებელია მხოლოდ შეკვეთის ნახვის, მისი მოცულობისა და ტექსტის სირთულის შეფასების შემდეგ. ჩემთან თანამშრომლობით მიიღებთ თარგმანის უმაღლესი ხარისხისა და მისაღები ფასის კარგ შეხამებას; ყველაზე იაფია word-ის ფორმატში მოწოდებული შეკვეთა; ხოლო pdf (არაკონვერტირებად ან არაკორექტულად კონვერტირებად), jpg და ყველა სახის „სურათის“ ფორმატებში ფასი 20%–ით მატულობს;

გთხოვთ მიიღოთ მხედველობაში, სასწრაფო შეკვეთებს არ ვიღებ! 1 სამუშაო დღეში ხორციელდება საშუალოდ 6 გვერდის თარგმნა (ხშირად მეტიც), სიჩქარე თარგმანს აფუჭებს! კვირა და სახელწმიფო დღესასწაულები – უქმე დღეა.

ტელ.: 595398725,

E-mail: sanayaaleko@gmail.com

სასარგებლო ინფორმაცია

მსგავსი განცხადებები