ხელშეკრულების თარგმნა ქართულიდან რუსულად ®

  • არ არის მითითბული
  • Published date: 10/02/2021
  • Modified date: 09/01/2024
    • თბილისი, თბილისი, საქართველო

ხელშეკრულების თარგმნა ქართული ენიდან რუსულ ენაზე და რუსულიდან ქართულად. თარგმნის კლასი – მაღალი.

შეგიძლიათ შემიკვეთოთ თარგმნები შემდეგი მიმართულებებით: ყველა ტიპის კონტრაქტები და ხელშეკრულებები, სხვადასხვა სახის იურიდიული და ასევე ფიზიკური პირების წესდები, სხვა ეკონომიკური მასალები.

ფასის გაგება შესაძლებელია მხოლოდ შეკვეთის ნახვის, მისი მოცულობისა და ტექსტის სირთულის შეფასების შემდეგ. ჩემთან თანამშრომლობით მიიღებთ თარგმნის მაღალი ხარისხისა და მისაღები ფასის კარგ შეხამებას; ყველაზე იაფია word-ის ფორმატში მოწოდებული შეკვეთა; ხოლო pdf (არაკონვერტირებად ან არაკორექტულად კონვერტირებად), jpg და ყველა სახის „სურათის“ ფორმატებში ფასი 20%–ით მატულობს; შეკვეთები მიიღება მინიმუმ 10 გვერდიდან (მთარგმნელთა 1 გვერდი შეიცავს 1800 სიმბოლოს დაშორებებითურთ).

გთხოვთ მიიღოთ მხედველობაში, სასწრაფო შეკვეთებს არ ვიღებ! 1 სამუშაო დღეში ხორციელდება საშუალოდ 6 გვერდის თარგმნა (ხშირად მეტიც), სიჩქარე თარგმანს აფუჭებს! კვირა და სახელწმიფო დღესასწაულები – უქმე დღეა.

ტელ.: 595398725,

E-mail: sanayaaleko@gmail.comსასარგებლო ინფორმაცია

მსგავსი განცხადებები