ხელშეკრულების თარგმნა ქართულიდან რუსულად ®

  • არ არის მითითბული
  • Published date: 10/02/2021
  • Modified date: 10/09/2023
    • თბილისი, თბილისი, საქართველო

ხელშეკრულების თარგმნა ქართული ენიდან რუსულ ენაზე და რუსულიდან ქართულად მაღალი ხარისხით.

გთავაზობთ კონტრაქტისა და ხელშეკრულების, იურიდიული და ფიზიკური პირების წესდების, სხვა ეკონომიკური ხასიათისა და მრავალი თემატიკის მასალის თარგმნას.

ფასის გაგება შესაძლებელია მხოლოდ შეკვეთის ნახვის, მისი მოცულობისა და ტექსტის სირთულის შეფასების შემდეგ. ჩემთან თანამშრომლობით მიიღებთ თარგმნის უმაღლესი ხარისხისა და სამართლიანი ფასის მომგებიან შეთავსებას; ყველაზე იაფია word-ის ფორმატში მოწოდებული შეკვეთა; ხოლო pdf (არაკონვერტირებად ან არაკორექტულად კონვერტირებად), jpg და ყველა სახის „სურათის“ ფორმატებში ფასი 20%–ით მატულობს; შეკვეთებს ვიღებ 10 გვერდიდან ან ნაკლები გვერდების შემთხვევაში, მომსახურების ღირებულება 40 ლარია. მთარგმნელობაში 1 გვერდის სიმბოლოთა რაოდენობა – 1800–ია დაშორებებით.

საყურადღებოა! 1 სამუშაო დღეში შესაძლებელია საშუალოდ 6 გვერდის თარგმნა (ხშირად მეტიც) – მთარგმნელობით საქმიანობას არ შვენის სიჩქარე! კვირისა და უქმე დღეების გარდა.

ტელ.: 595398725,

E-mail: sanayaaleko@gmail.com

სასარგებლო ინფორმაცია

მსგავსი განცხადებები